Galerija Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje.