Dominikonų vienuolyno sienos su langais fragmentas.