Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios šventoriaus tvora.