Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero fragmentas.