Išplėstinė paieška

Jeigu apie ieškomą kūrinį nežinote tikslios informacijos, arba Greita paieška grąžina labai daug rezultatų ir norite juos susiaurinti, rekomenduojame naudotis Išplėstine paieška .

3 pav.    Išplėstinė paieška

Kaip atlikti?

Norėdami vykdyti išplėstinę kūrinio paiešką, atlikite šiuos veiksmus:


1. Paieškos puslapyje pasirinkite kortelę [Išplėstinė paieška] .


Atsiverčia išplėstinės paieškos puslapis (3 pav.).


2. Įrašykite žinomą kūrinio informaciją į vieną ar kelis iš šių laukų:


{Autorius/ Sudarytojas}*

Įrašykite kūrinio autoriaus pavardę arba susiraskite ją, išsikvietę autorių paiešką ( Autorių paieška).


{Pavadinimas}*

Įrašykite kūrinio pavadinimą ar jo fragmentą.


{Reikšminiai žodžiai}*

Įrašykite žodžius, kurie gali pasitaikyti bet kurioje kūrinio aprašo vietoje (t.y. tiek pavadinime, tiek autoriaus lauke – bus ieškoma visuose aprašo laukuose).


{Žodžiai tekste}

Įrašykite žodžius, esančius kūrinio tekste. Įvedus paieškos kriterijų į šį lauką, ieškos tik tarp tų kūrinių, kurie turi visatekstį (t.y. atpažintą) dokumentą.


{Kalba}

Pasirinkite kūrinio kalbą.


{Sukūrimo data nuo} {metai}

{iki} {metai}

Nurodykite laiko intervalą, kada buvo išleistas kūrinys: įrašykite metus.


Pastaba.     * Galite nurodyti, ar paieška turi pateikti rezultatus, kuriuose surado visus nurodytus žodžius, ar bent vieną iš nurodytų. Pavyzdžiui, parašius lauke {Pavadinimas} „Lapė Vilkas“ ir pasirinkus {Visi žodžiai}, bus pateikti kūriniai, kurių pavadinime yra abu žodžiai – „Lapė“ ir „Vilkas“, o pasirinkus {Bet kuris iš žodžių}, bus pateikti kūriniai, kurių pavadinime yra bent vienas iš žodžių – „Lapė“ arba „Vilkas“.


3. Jei norite, pasirinkite, kuriuose skaitmeniniuose kataloguose ieškoti kūrinio:


Numatyta, kad paieška vykdoma visuose kataloguose.

4. Jei norite pakeisti viename paieškos rezultatų puslapyje rodomų įrašų kiekį, pasirinkite skaičių, po kiek įrašų norite matyti.

Numatyta, kad įrašų viename puslapyje pateikiama tiek, kiek pasirinkimų klasifikatoriuje turi pirma reikšmė.


5. Jei norite paieškos rezultatų puslapyje matyti pirmo vaizdo piktogramą ( angl. thumbnail ), laukelį {rodyti piktogramą} pažymėkite varnele.


Numatytas laukelis pažymėtas varnele (= Rodyti ).


6. Spauskite [Ieškoti] .


Atsiveria paieškos rezultatų puslapis ( 6 pav. ).