Peržiūrėti kūrinio informaciją

Kūrinio detalusis aprašymas

Prieš pradedant

•    Turi būti pateiktas paieškos rezultatų sąrašas (žr. „Valdyti paieškos rezultatų sąrašą“).

6 pav.    Skaitmeninio objekto išsamus aprašas

Kaip atlikti?

Norėdami peržiūrėti pasirinkto kūrinio išsamų aprašą (metaduomenis), paieškos rezultatų sąraše spauskite nuorodą Aprašas.

Atsiveria kūrinio išsamaus aprašo (metaduomenų) langas (6 pav.).