Peržiūrėti kūrinio informaciją > Peržiūrėti statistines ataskaitas

Paieškų statistikos išplėstinė peržiūra

Norėdami peržiūrėti detalesnę ataskaitą apie paieškas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Lange Lankomumo statistikos peržiūra spauskite [Paieškų statistika].

Atsiveria langas Paieškų statistikos išplėstinė peržiūra.

2.   Nurodykite ataskaitinio periodo duomenis:

•      Data nuo;

Data iki.

3.   Jei norite, pažymėkite, ar ataskaitą formuoti pagal dienas, mėnesius ar metus.

Spauskite [Rodyti].

Suformuojama statistinė ataskaita apie vartotojų atliktas skaitmeninių objektų paieškas.