Pasinaudoti pagalba

Pagalbą išsikviesti galite bet kuriuo darbo su sistema metu.

Norėdami išsikviesti ir peržiūrėti pagalbą, kairiajame lango meniu spauskite .

Atsiveria atskiras langas, kuriame pateikiama vartotojo instrukcija, atitinkanti tą situaciją.