Peržiūrėti kūrinio informaciją

Peržiūrėti statistines ataskaitas

Šiame skyriuje aprašytos statistinių ataskaitų peržiūros galimybės.

Prieš pradedant

•       Lange Vartotojų sąrašas pasirinkite kortelę Statistika.

Atsiveria langas Lankomumo statistikos peržiūra.

Išvaizda

1 pav.    Statistika – Lankomumo statistikos peržiūra

 

Lankomumo statistikos peržiūra

Paieškų statistikos išplėstinė peržiūra