Peržiūrėti kūrinio informaciją

Susijusių duomenų įrašų hierarchija

Galite peržiūrėti detaliųjų duomenų įrašus, susietus su kūriniu hierarchiniais ryšiais.

Prieš pradedant

•    Reikia įsitikinti, kad skaitmeninis objektas turi susijusių metaduomenų įrašų.

7 pav.    Hierarchinė susijusių metaduomenų įrašų peržiūra

Kaip atlikti?

Norėdami peržiūrėti įrašus, susietus su kūriniu hierarchiniais ir/ar lygiagrečiais ryšiais, spragtelkite ant piktogramos grafoje Susiję.

Pateikiama susijusių kūrinių išsamių duomenų (metaduomenų) hierarchinė informacija (7 pav.).