Publikacijos

Glosienė, Audronė

Kultūros paveldo valdymas Europoje : svarbiausi strateginiai dokumentai / Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Lietuvos muziejai. - ISSN 1648-7109. - 2003, Nr. 1, p. 15-18.

Glosienė, Audronė

Skaitmeninio ir skaitmeninto kultūros paveldo valdymo strategijos atminties institucijose / Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Informacijos mokslai. - ISSN 1392-0561. - T. 25 (2003), p. 19-31.

Kligienė, Nerutė

Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje terpėje / Nerutė Kligienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Informacijos mokslai. - ISSN 1392-0561. - T. 31 (2004), p. 82-93.

Kvietkauskas, Rolandas

Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje : Lietuvos perspektyva / Rolandas Kvietkauskas, Regina Varnienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 10 pavad. // Knygotyra. - ISSN 0204-2061. - T. 45 (2005), p. 108-122.

Kvietkauskas, Rolandas

Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimo perspektyva Lietuvoje / Rolandas Kvietkauskas, Regina Varnienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2005, Nr. 9, p. 1-4.

Kvietkauskienė, Skirmantė

Projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ - skaitmeninamų objektų atranka / Skirmantė Kvietkauskienė, Jolita Steponaitienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Bibliografija. - ISSN 1392-1991. - 2005/06, 94-99.

Manžuch, Zinaida

Kultūros paveldo valdymas Europoje : svarbiausi strateginiai dokumentai / Zinaida Manžuch, Audronė Glosienė. - B. d. - Bibliogr.: 12 pavad. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2003, Nr. 10, p. 9-11.

Manžuch, Zinaida

Kultūros paveldo valdymas Europoje : svarbiausi strateginiai dokumentai / Zinaida Manžuch, Audronė Glosienė. - Pab. Pradžia: Nr. 10 // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2003, Nr. 11, p. 16-20.

Varnienė, Regina

Development of cultural heritage digitisation and access: Lithuanian approach / Regina Varnienė, Giedrius Daugiala. – Schem. – Bibliogr.: 7 pavad. // Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies. – Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2007. – Pt. 2, p. 1690-1697.

Varnienė, Regina

"Kartais pakanka tik vienos idėjos, kad gyvenimas pasikeistų..." / Regina Varnienė. -Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2008, Nr. 3, p. 1-6.

Varnienė, Regina

Lithuanian cultural heritage digitisation projects / Regina Varnienė. – Bibliogr.: 7 pavad. // Research and innovation: Nordic-Baltic strategies for library development : proceedings of the IV Nordic-Baltic Library Meeting, May 2-3, 2005, Liepaja, Latvia. – Riga : National Library of Latvia, 2005. – P. 50-57.

Varnienė, Regina

Skaitmeninių dokumentų informacijos sistemos projektas : bibliotekos skaitmeninėje terpėje / Regina Varnienė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Informacijos mokslai. - ISSN 1392-0561. - T. 31 (2004), p. 124-140.

Varnienė, Regina

Strategy on long-term preservation of Lithuanian cultural heritage, current and future projects / Regina Varnienė. – Schem. – Bibliogr.: 13 pavad. // Preservation of cultural heritage in electronic environment : proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians, Tallinn, May 17-19, 2007. – Tallinn : Estonian Librarians Association, 2007. – P. 5-15.